Dinah Veeris

Nederlandse site

Alantswortel

Welkom

Algemene informatie:
Een prachtige, vaste plant uit de composietenfamilie, wordt ongeveer tussen de 100 en 150 cm hoog. In de lente vormt de plant grote, ovale grondbladeren tot 25 cm lang en ontwikkelt zij een stevige stengel die bovenaan vertakt is en ruig behaard. De fraaie bloemen staan in de bladoksel, ze zijn opvallend groot en geel. Ze vormen samen een korfje, omgeven door groene omwindselbladeren die elkaar dakpansgewijs overlappen. De goudgele buisbloemen in het midden zijn omgeven door smalle, lichtere randbloemen.
De alant houdt van een vochtige standplaats langs beekoevers en sloten en groeit bijna altijd alleen, alant komt oorspronkelijk uit Azië.

Productinformatie
Wetenschappelijke naam: Inula helenium
Engelse naam: Elecampane

Te gebruiken delen
De wortelstokken

Bereiding en dosering
1 kop kokend water
1 fijngemalen wortel
Laat 8-10 uur staan en warm dit op
3x daags

Herbal overview

Herbs and their past

Dinah Veeris

The use of herbs and their medicinal effect goes back to the very beginning of our history.

The earliest civilizations already used plants instinctively for both nutrition and healing. Also, the ancient Egyptians practiced herbal medicine - at a particularly high level. The Jewish people know clergymen who heal people with herbs. Around 460 BC, the father of medicine, Hypocrates, works in Greece. The Romans use herbs and flowers in various ways. In China, herbal systems have traditionally been developed for therapies. Native American Shamans and indigenous African cultures use herbs for healing and rituals.
View all herbs

FRIENDS OF DINAH

Take advantage of the benefits!
Subscribe