Dinah Veeris

Nederlandse site

Galega / Geitekruid

Bitter

Algemene informatie
Galega is een kruid met een zeer knoestige wortelstok, hoge rechtopstaande stengels en stekelpuntige blaadjes, die ongelijk geveerd zijn. De 5-8 paar blaadjes zijn lang lijnvormig met een spitse punt. De bloeiende stengeltoppen worden verzameld en kunnen bij een temperatuur tot 50 graden gedroogd worden.
De gedroogde plant is reukloos, heeft een wrange, bittere smaak en bevat galegine, galuteoline, bitterstoffen, looistoffen en saponinen.
Galega is een mooi, bossig kruid met geveerde bladeren. De trossige bloemen zijn blauw wit in juli/aug.
Groeit in zon/halfschaduw in combinatie met humusrijke, goed doorlatende grond.
Hoogte circa 80cm.

Productinformatie
Wetenschappelijke naam: Galega officinalis
Engelse naam: Goat's rue

Te gebruiken delen
Bovengrondse delen

Bereiding en dosering
1 kop kokend water
2 theelepels kruid
10 minuten laten trekken
2x daags

Herbal overview

Herbs and their past

Dinah Veeris

The use of herbs and their medicinal effect goes back to the very beginning of our history.

The earliest civilizations already used plants instinctively for both nutrition and healing. Also, the ancient Egyptians practiced herbal medicine - at a particularly high level. The Jewish people know clergymen who heal people with herbs. Around 460 BC, the father of medicine, Hypocrates, works in Greece. The Romans use herbs and flowers in various ways. In China, herbal systems have traditionally been developed for therapies. Native American Shamans and indigenous African cultures use herbs for healing and rituals.
View all herbs

FRIENDS OF DINAH

Take advantage of the benefits!
Subscribe